Tři králové v MŠ

S vánočními svátky úzce souvisí také svátek povánoční, svátek Tří králů, který letošní rok připadá na čtvrtek. Tento den je oslavou příchodu Tří králů, kteří se přišli poklonit malému Ježíškovi do Betléma a přinesli mu tři dary: zlato, kadidlo a myrhu.
Dnes je tento svátek spojován s tříkrálovou koledou a charitativní sbírkou.
Také v naší školičce nás dnešní den navštívili Tři králové, aby všem dětem popřáli vše dobré do nového roku, zazpívali koledu a tím jim zpříjemnili dopoledne.