Abeceda slušného chování

Abeceda slušného chování.

Znáte kouzelná slovíčka? Prosím, děkuji, dobrý den…..

A ještě spoustu dalších by jich jistě vyjmenovaly děti z mateřské školy Berušky. V pátek 3.září si je totiž zopakovaly společně s Krejčíkem Honzou na školní zahradě. V programu „Abeceda slušného chování“ plném veselých písniček-Zdravení, Kouzelná slůvka, Uklízení, Stolování, Ruka ruku myje a dalších, si děti zábavnou formou připomněly základy slušného chování a dodržování hygienických návyků.
A tak jsme společně zpívali, tančili, smáli se, radovali ze slunečného dne a prima zábavy a současně se učili tak důležité věci.

fotografie naleznete v aplikaci  Naše MŠ