Berušky na dopravním hřišti

Nasadit cyklistické helmy, připomenout základní pravidla chování v silničním provozu a hurá, můžeme jet. A v tomto duchu strávili předškoláčci z MŠ Berušky poslední čtvrteční dopoledne v září.

Na dopravní hřiště děti chodí velmi rády. Díky strážnici paní Koubové se zábavnou formou učily, jak se správně pohybovat v běžném provozu. Procvičovaly chůzi po chodníku, přecházení vozovky na přechodu, se semaforem i tam, kde není. Cyklisté zase procvičovali jízdu na vozovce, zastavení, rozjíždění, předjíždění.

Všechny děti si čas strávený na dopravním hřišti moc užily a budeme se těšit zase na příště.

fotografie naleznete v aplikaci Naše MŠ