Dopravní výchova

Návštěva dopravního hřiště není pro děti z MŠ Berušky žádnou novinkou. Tentokrát čekalo na naše předškoláky přeci jen malé překvapení.

V pondělí 6.6. 2022 se zúčastnili programu „Markétina dopravní výchova“, kde si měli možnost zopakovat, procvičit i naučit se důležitá pravidla chování v silničním provozu, a to jak teoreticky, tak prakticky. Zážitkem pro ně bylo jistě správné poutání do makety dětské sedačky a následná simulace náhlého zabrzdění vozidla či nárazu. Instruktor přichystal dětem také praktické hádanky, kdy jim pás připoutal chybně a děti si jej samy měly upravit tak, aby to bylo správné a bezpečné. Svoje znalosti měly možnost prokázat při jízdě na kole, koloběžce, nebo jako chodci.

Musíme naše předškoláčky pochválit a přejeme jim, aby získané znalosti zúročili a vždy se bezpečně vrátili z cest domů.