Ekovláčkem na Konopiště

Všechny děti přicházely ráno s radostí do školky, s batůžky na zádech, dobrůtkami v nich a těšily se na výlet ekovláčkem na Konopiště.

Ekovláček nás tentokrát zavezl na exkurzi do zámeckého skleníku v Růžové zahradě. Tam už na nás čekal průvodce pan Petržílek, který dětem poutavě vyprávěl o historii skleníků a o rostlinách v nich. Děti se zaujetím poslouchaly a na závěr poděkovaly za krásné vyprávění velkým potleskem. Po procházce Růžovou zahradou a splnění různorodých úkolů nastal čas vrátit se zpět do školky.

Děti odjížděly spokojené, plné dojmů a už se těší na další konopišťský výlet, ze kterých si odváží další nové zážitky.

Blažena Kuthanová