Informace k začátku školního roku 2021/2022

Od nového školního roku dochází ke změně :

příchod do MŠ od 6,30 – 8,00 hod
polední propouštění od 11,45 – 12,30 hod
odpolední propouštění od 14,45 – 17,00 hod

Rodiče budou předávat děti u vstupu ze zahrady a současně nahlásí čas odchodu dítěte z MŠ. Dle doporučení MŠMT nebude za současné situace rodičům umožněn vstup do MŠ.

Rodiče NOVÝCH DĚTÍ si nejprve ve vestibulu u hlavního vstupu do MŠ zakoupí čip a následně projdou vchodem do zahrady, kde  předají své dítě paní učitelce. Vzhledem k pozvolné adaptaci, kdy vaše dítě první den pobude v MŠ cca hodinu, si při vyzvedávání dítěte zazvoníte u vchodových dveří do MŠ. Délku pobytu v dalších dnech projednají rodiče s třídní učitelkou při vyzvedávání dítěte. První den v MŠ bude dítě potřebovat pouze bačkorky. Prosíme, přiveďte děti oblečené již pro pobyt ve třídě.

Souhrnné informace k průběhu školního roku obdržíte na třídní schůzce, která se bude konat ve čtvrtek 2.9.2021 od 16,00 hod v MŠ.

Žádáme všechny rodiče o dodržování stanovených časů. Mimo stanovené časy čipy nefungují.