Informace pro rodiče

NFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
S ÚČINNOSTÍ OD 31. 1. 2022 A 15.2. 2022

 

Od 31. 1. 2022 osobám, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19, prodělaly onemocnění covid-19 potvrzené laboratorně metodou RT-PCR, uplynula u nich izolace nařízená v souvislosti s proděláním onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR
testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 30 dní, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni provedení tohoto testu, nebude v tuto ochrannou lhůtu nařízena karanténa
v případě, že budou v rizikovém kontaktu s nakaženým. Uvedené se bude vztahovat jak na zaměstnance škol a školských zařízení, tak děti.

 Pro prokázání této skutečnosti je tedy nezbytné doložit potvrzení o pozitivním PCR testu včetně data jeho podstoupení.

 Certifikát předejte učitelce v MŠ. Pokud vaše dítě přijde po dobu 30 dnů do kontaktu s covid pozitivní osobou, nepůjde do karantény. Po 30 dnech, bude certifikát skartován.

M. Kheková
ředitelka školy