Jablkobraní

Koulelo se, koulelo, koulelo, červené jablíčko…. a víte kam se dokoulelo? Na zahrádku do MŠ „Berušky“, kde čekal červík Pepík a společně s dětmi se těšil na JABLKOBRANÍ, které bylo plné soutěží.


Děti sklízely jablíčka ze stromu, třídily je podle barev, pomáhaly červíkovi Pepíkovi prolézt jablíčkem, procvičovaly obratnost při podávání jablíček pomocí kolíčků. A došlo i na zavařování – děti plnily sklenice přenášením jablíček na vařečce. Všichni si JABLKOBRANÍ náramně užívali a odměnou nám všem byl krásný sluníčkový den, diplom, i zdravá sladká odměna v podobě jablíček, za které děkujeme rodičům.

Martina Benáková