Odemkli jsme zahrádku

„Zlatý klíček my už máme,
zahrádku s ním otvíráme …..“,

tak začínala básnička, která se ozývala 8.dubna dopoledne ze zahrady MŠ Berušky, kde děti pomocí zlatého klíče odemkly svou zahrádku. Ještě předtím společně s paní učitelkami zasadily kytičky, které s rodiči celé ráno nosily do školky a za které rodičům moc děkujeme.  Barevnými křídami pokreslily celý chodník smějícími se sluníčky a také jsme si všichni společně zazpívali a zatancovali. Celé dopoledne jsme si náramně užili a naše zahrádka je nyní krásně vyzdobená.

Marie Novotná