Únor 2021

4.2. – KARNEVAL V MŠ

  • všechny třídy
  • karneval bude tentokrát probíhat na jednotlivých třídách bez účasti rodičů
  • téma : KARNEVAL

 

  • akce budou pořádány dle možností s ohledem na aktuální doporučení v souvislosti s protiepidemiologickými opatřeními
  • o akcích budete informováni na nástěnce v MŠ, pokud bude nutná součinnost rodičů, budete informováni předem pomocí aplikace Naše MŠ