Policejní prevence v MŠ

Ať už jsou děti doma, venku na hřišti, na ulici, nebo v přírodě, je nutné na sebe dávat pozor a všímat si svého okolí.
Co dělat, když chceme jet na kole, když jde kolem nás hezký pes, když uvidíme na zemi ležet injekční stříkačku…….. to všechno nám vysvětlil 9.5. 2023 policista nprap. Jaroslav Bican.
Seznámil děti s policejní uniformou, výstrojí a děti měly možnost si vše vyzkoušet.
Nechyběla ani hra na detektiv y, při níž se seznámily s daktyloskopií.
Na zahradě na ně čekalo policejní auto s majákem, houkačkami a možností usednout za volant.
Děti z MŠ „Berušky“ byly nadšené a už vědí, že na policii se mohou bez obav obrátit o pomoc i radu.
Děkujeme nprap. Jaroslavu Bicanovi za poučné a poutavé povídání
Martina Benáková