Slavnostní šerpovaná předškoláků

Již tradičně, patří závěr školního roku přípravám na slavnostní rozloučení s předškoláky. Vše je naplánované, výzdoba na školní zahradu již čeká na své umístění, a pak se podíváte na předpověď počasí, která nevěstí nic pěkného. Protože paní učitelky v MŠ Berušky nic nevzdávají a zvládnou všechny výzvy, podařilo se jim během dvou dnů nemožné. Velmi nám pomohly úžasné pracovnice KIC Benešov, které nám umožnily přesunout celou akci do divadla Na Poště a my bychom jim chtěli touto cestou ještě jednou poděkovat.
Loučení nikdy není snadné. S dětmi prožíváme několik let jejich i našeho života. Radujeme se z jejich úspěchů, jindy řešíme malá, ale i velká trápení, a najednou je to tady. Je čas jít dál. Když vidíme slavnostně naparáděné předškoláky, jak pyšně přebírají šerpu a první vysvědčení, je nám všem jasné, že do školky již nepatří. Jsou to již opravdoví školáci a nám nezbývá jen doufat, že jsme i my přispěli tím nejlepším co jsme uměli, aby byli na cestu do školy dobře připraveni a vykročili tou správnou nohou.
Paní učitelkám a všem zaměstnancům školy patří dík, nejen za zvládnutí báječné „Šerpované“, ale i za celoroční práci, při které se dětem a škole velmi často věnují nad rámec svých pracovních povinností. Pracovat v kolektivu, kde se všichni usmívají, pomáhají si a většinu času mají dobrou náladu, není v dnešní době normální. Já jako ředitelka si to velmi dobře uvědomuji a vážím si toho, že mohu být součástí tak kvalitního týmu.

Miroslava  Kheková
ředitelka školy