Slavnostní „Šerpovaná předškoláků“

Každoročně nás překvapí, že před pár týdny jsme vítali ve školce nové děti a najednou je tu konec školního roku. Jiné to nebylo ani letos.
Kdo někdy učil, přesně ví, jak konec školního roku probíhá. Síla, která s blížícími se prázdninami dětem přibývá, zcela úměrně ubývá dospělým, ale přesto se na akce, které jsou naplánované na červen, těšíme všichni. Již tradičně pro děti, které odchází do první třídy, chystáme na školní zahradě slavnostní rozloučení s mateřskou školou. Letos jsme se prvně přesvědčili, že všechno se naplánovat nedá a odpolední déšť nás donutil k improvizaci. Rychlá reakce a nápaditost všech báječných učitelek, dobrá nálada a tolerance všech rodičů letošní Šerpovanou zachránili a všichni si ji užili. S dětmi, s kterými strávíte tři roky života není snadné se rozloučit. Přesně víte, z čeho se radují a co je trápí, kdo se do školy těší a kdo by ještě ve školce zůstal. Ale všechno má svůj čas a mně nezbývá nic jiného než dětem popřát, ať vykročí tou správnou nohou a paní učitelkám, ať načerpají hodně sil do začátku nového školního roku.

PS: Že zpívat a tančit v dešti se opravdu dá, nás přesvědčila Kateřina Ševidová, Zdeněk Kopecký a všechny děti se svými rodiči.

Miroslava Kheková
ředitelka školy