Tříkrálová koleda u Berušek

Svátek Tří králů s sebou přináší konec vánočního období. Podle prastaré tradice Kašpar, Melichar a Baltazar obcházeli domy, aby jim požehnali. Také my si tento svátek spojujeme s návštěvou Tří králů a popisováním domů písmeny K+M+B+2021, koledováním či konáním tříkrálových sbírek.

Letos jsme Tři krále v ulicích bohužel potkat nemohli, ale děti z MŠ Berušky o tříkrálovou návštěvu ochuzeny nebyly. Již se stalo tradicí, že tyto role v naší školičce přebírají paní učitelky. Pravdou je, že vzhledem k hygienickým opatřením, to byla první tříkrálová návštěva v rouškách a my pevně věříme a moc si přejeme, aby byla také poslední v této podobě.

IM