Vítání občánků

V pátek 7.10.2022 se dvě skupinky dětí z naší mateřské školy zúčastnily  s krátkým vystoupením akce Vítání občánků. Za své vystoupení byly odměněny velkým potleskem a drobnou odměnou. Zaslouží si velkou pochvalu, jak zvládly nejen své vystoupení, ale staly se také pomocníky při předávání dárečků miminkům a květin maminkám.
Iva Mudrová