Zápisy dětí k povinné školní docházce na školní rok 2021/2022

Zápisy do základních škol na školní rok 2021/2022 se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí distančně.

Letos se zápisy opět uskuteční distančně předáním potřebných dokumentů bez osobní přítomnosti dítěte.

Základní škola Benešov, Dukelská 1818

od 12.4.2021 do 23.4.2021, bližší info na https://www.zsben.cz

 

Základní škola Benešov, Jiráskova 888

od 12.4.2021 do 23.4.2021, bližší info na http://www.zsjiraskova.cz

 

Základní a mateřská škola Benešov, Na Karlově 372

od 12.4.2021 do 23.4.2021, bližší info na www.zsbnkarlov.cz

 

Základní škola a praktická škola Benešov, Hodějovského 1654

23. a 30. dubna 2021 od 10.00 – 12.00 hodin

Bližší informace na www.zshodejovskeho.cz, tel. kontakt: 739 090 367, všechny děti k zapsání do školy musejí mít platné doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání do našeho typu školy, tj. do školy podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon