Tonda a Tonička v dopravě

Dne 10.2.2022 přijel pan lektor z ekocentra Čapí hnízdo do MŠ „Berušky“ s dalším dílem z cyklu „Tonda a Tonička si zkoušejí povolání“, tentokrát zaměřeným na dopravu, dopravní prostředky na zemi, ve vodě i ve vzduchu.

Naši předškoláci dostali velkou pochvalu za svoje znalosti a za to, jak správně reagovali při hře na auta a chodce se semaforem. Zásluhu na tom mají nejenom paní učitelky, rodiče, ale také strážnice A. Koubová, která pro naše předškoláky v rámci prevence připravuje krásné programy. Vždyť bezpečí dětí je prioritou nás všech.