Zdobení stromečku

A je to tu zase. Předvánoční období plné klidu a pohody. Přeloženo do učitelské řeči „výroba dárečků, přáníček, nácvik besídek, výstavy, divadla, koncerty, výzdoba celé školy“, prostě vánoční maratón. S každým dnem, se kterým se Vánoce přibližují, úměrně stoupá netrpělivost a aktivita dětí, které se již nemohou dočkat.
A když nastane doba, kdy i celoročně usmívající se učitelky volají SOS, přijde ten kouzelný den, kdy se ve školce sejdou celé rodiny a za zvuku koled společně zdobí vánoční stromeček. Čas se na chvíli zastaví a všichni můžeme zhodnotit rok, který právě končí. Jestli byl ten letošní lepší, nebo horší než ty minulé, těžko posoudit. V každém roce prožijete něco pěkného ale i dny, na které je lepší hned zapomenout.
Když jme dnes pozorovali rozesmáté děti v náručí svých rodičů, jak společně s učitelkami MŠ Berušky, Kateřinou Ševidovou a Zdeňkem Kopeckým zpívají koledy a odpočítávají dny do Vánoc, byl to pro nás dárek, který si za peníze nekoupíte. Do nového roku přejeme všem, aby takové krásné dny převažovaly nad těmi nepěknými.

Miroslava Kheková
ředitelka školy