Šel zajíček koledovat

Šel zajíček brázdou měl kapsičku prázdnou …. a víte, jak to bylo dál? To ve středu dopoledne zjistily všechny děti z MŠ „Berušky“, když se na zahradě setkaly se zajíčkem „Ušáčkem“ a pomohly mu plnit velikonoční úkoly, které si pro ně připravil.

Každá třída dostala od zajíčka pomlázku a za splněný úkol, navázaly děti na pomlázku barevnou pentličku, které společně se zajíčkem na konci přepočítaly. A tak se sbírala a třídila vajíčka, krmila slepička, zdolávala překážková dráha zajíčka Ušáčka, zdobila velikonoční vajíčka a děti prošly velikonoční stezkou. Všichni si dopoledne náramně užili a za odměnu od zajíčka dostali diplom, velikonoční tajenku a sladkost v podobě perníčku.

Marie Novotná