Vláčkem do Konopiště

V úterý 18.června odjela benešovským vláčkem do Konopiště třída Berušek, Koťátek a Myšek. Hned druhý den si vláček užily třídy Medvíďat a Kuřátek.
Sluníčko už od rána hřálo a „Růžová zahrada“ jen zářila pod jeho paprsky. Pan Petržílek měl pro nás připravený poutavý program ve skleníku. Děti tam bavilo hledat figurky zvířátek poschovávané mezi rostlinami a v bazénu obdivovaly mezi červenými rybkami „Nemá“ a zlatou rybku, co plní dětská přání. Po svačině jsme prošli zahradu, kde nám předvedli pávi své krásně barevné peří. Cestou zpáteční cestu jsme prozpívali. Byla to obě vydařená dopoledne

Alena Hamarová

Růžena Havelková